правила за поверителност и бисквитки 

дата: 20 май 2018

ДМ БИЛД ГРУП  ЕИК:…………….. с адрес на управление Тодор Каблешков 53 Офис 1 , софия, българия (наричано по-долу за краткост „ние“ и „нас“), в качеството му на  е регистрирано в българската комисия за защита на личните данни под регистрационен номер хххх. тези правила трябва да се четат във връзка с условията за ползване (наричани по-долу за краткост „условията“) на нашия уебсайт http://dm-building.info (наричан по-долу за краткост „уебсайтът“).

тази декларация за поверителност обяснява как използваме информацията, която събираме за вас, как можете да ни инструктирате, ако предпочитате да ограничите използването на тази информация и процедури, които имаме, за да защитим личната ви информация.

чрез използването на този уебсайт или предоставянето на лична информация на нас чрез или във връзка с този уебсайт, вие изразявате съгласието за събирането, използването и разкриването на вашата лична информация в съответствие с тази декларация за поверителност. ако не сте съгласни с тази декларация за поверителност, не трябва да използвате този уебсайт или да ни изпращате информация чрез или във връзка с този уебсайт.

1. информацията, която събираме и начинът, по който я използваме 

когато използвате уебсайта, можете да ни предоставите и ние можем да събираме от вас информация, свързана с вас, включително личните ви данни.

можете да ни предоставите личните си данни и друга информацията си по няколко начина, включително:

 • чрез попълване на формуляри на уебсайта (например формуляри „свържете се с нас“);
 • кореспондирайки с нас по електронна поща, по телефона или по друг начин;
 • абонирайки се за актуализации по имейл, бюлетини или други абонаменти и функции, достъпни на уебсайта от време на време;
 • свързвайки се с нас чрез социални медийни уебсайтове или приложения на трети страни (например twitter, facebook, instagram)

информацията, която ни давате, може да включва следните лични данни: вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер, , подробности за социалните медийни данни (като facebookи twitter), и всякакви други  лични данни, които предоставяте при регистрация и по други начини на уебсайта до степента, която е разумно необходима за предоставянето от  нас на вас на услугите, достъпни чрез нашия уебсайт. (например, когато правите запитване можете да ни споделите информация за Вас или името на компанията, за която работите;. тази информация ще се използва единствено за запитването. ние няма да я ползваме с никакви други цели. няма да съхраняваме или споделяме такава информация, а ще я изтрием незабавно след осъществяването на запитването)

по отношение на всяко от вашите посещения на нашия уебсайт ние може автоматично да съберем следната информация:

 • техническа информация, включително ipадрес, информация за вход в системата (логване), тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, типове и версии на браузъра, операционна система, платформа, тип устройство, хардуерен модел, mac адрес, уникални идентификатори на устройства и информация за мобилната мрежа;
 • информация за посещението ви, включително пълния url адрес на връзка към, през и от нашия уебсайт (включително дата и час);
 • информация за вашата мрежа, както и информация за устройства, възли, конфигурации, скорости на свързване и производителност на мрежата и приложенията, и информация за местоположението на точки за достъп до wi-fi;
 • страници, които сте преглеждали или търсили; време за отговор на страници, грешки при изтеглянето, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействие със страници (като превъртане, кликвания и прескачане на мишката) и методи, използвани за прелистване на страницата.

ние обработваме тази информация/лични данни с цел:

 • обработка на вашите запитвания и искания;
 • предоставяне и персонализиране на услугата за вас;
 • да ви уведомяваме за промени в нашата услуга;
 • предотвратяване на престъпления и наказателно преследване на нарушители;
 • като част от усилията ни да поддържаме уебсайта безопасен и сигурен;
 • поддържане на информация като референтен инструмент или общ ресурс (за анализи и изследвания);
 • събиране на информация за формиране на статистически анализ и анализ на тенденциите;
 • изследвания и анализи на обобщена и/или анонимна база;
 • спазване на законовите изисквания, нормативните изисквания и изискванията за съответствие;
 • предоставяне на оферти с информация за продукти/услуги, които могат да представляват интерес за вас;
 • провеждане на кампании за проучване на пазара.

също така събираме тази информация и статистика за целите на мониторинга на използването на уебсайта и можем да предоставим такава обобщена информация на трети страни. тези статистически данни няма да включват информация, която може да бъде използвана за вашето идентифициране.

ако решите да публикувате съобщения в нашия форум, нашите социални медийни страници (включително facebook, twitter, youtube, и instagram) или в други платформи за съобщения, ние ще съберем информацията, която ни предоставяте. запазваме тази информация за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност и, когато е необходимо, за разрешаване на спорове, предоставяне на поддръжка на клиенти и отстраняване на проблеми, както е разрешено от закона.

можем да комбинираме информация, която получаваме от други източници, с информацията, която ни предоставяте и информацията, която събираме за вас. можем да използваме тази комбинирана информация за целите, изложени по-горе.

2. информационна сигурност
интернет не е сигурен носител. ние обаче сме въвели различни процедури за сигурност, както е посочено в тази политика.
моля, имайте предвид, че комуникациите по интернет, като имейлите, не са сигурни, освен ако не са били шифровани. вашите комуникации могат да се проследят през редица страни, преди да бъдат доставени – това е естеството на интернет. не можем да поемем отговорност за неупълномощен достъп или загуба на лична информация, която е извън нашия контрол.

ние вярваме, че имаме подходящи политики, правила и технически мерки за защита на личните данни, които сте ни предоставили (с оглед на вида и размера на тези данни) срещу неразрешен достъп, неправилно използване или разкриване, неразрешено изменение, незаконно унищожаване или случайна загуба.

всички наши служители и процесори за обработка на данни, които имат достъп до обработката на вашата лична информация и са свързани с нея, са задължени да зачитат поверителността на информацията за нашите посетители.

ние гарантираме, че вашата информация няма да бъде разкрита на държавни институции или органи, освен ако не се изисква от закона или при поискване от регулаторните органи или правоприлагащите органи.

3. на кого ще бъде разкрита вашата информация?

вашата информация може за целите, изложени в настоящата декларация за поверителност, да бъде предоставена за обработка на:

  • нашите служители;
  • нашите филиали;
  • нашите компании от групата и техните служители;
  • наследници на нашия бизнес;
  • консултанти, контрагенти или други доставчици на услуги, които имат достъп до вашата лична информация при предоставянето на услуги (включително, но не само, маркетингови услуги и услуги за поддръжка на ит);
  • правителствени органи и правоприлагащи органи, в отговор на други правни и регулаторни искания;
  • одитори, контрагенти или други съветници, извършващи одит, подпомагане или консултиране по някое от нашите бизнес начинания във всяка юрисдикция, в която работим.

освен това можем да разкрием личната ви информация на трети страни:

 • в случай, че продаваме или купуваме бизнес активи, в който случай можем да разкрием личната ви информация на бъдещия продавач или купувач на такава фирма или активи;
 • ако сме придобити от трета страна, в който случай личната информация, която се съхранява, ще бъде един от прехвърлените активи;
 • ако сме задължени да разкриваме или споделяме вашата лична информация/лични данни, за да се съобразим с някакво правно задължение или в случай на извънредна ситуация, или за да
 • предложим нашите условия за ползване  и други споразумения, или за защита на правата, имуществото или безопасността на wagamama, нашите клиенти и други.

4. вашите права във връзка с вашата информация 
по-долу сме изброили правата, които имате върху вашата информация и как можете да ги приложите.

тези права са приложими само при определени обстоятелства. тези права няма да са приложими, ако имате действащ договор с нас, ако сме задължени от закона да пазим информацията или информацията е свързана с правен спор.

 • можете да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили, по всяко време
 • можете да отправите запитване за потвърждение, че използваме вашата информация
 • можете да отправите запитване за достъп до вашата информация
 • можете да поискате поправка във вашата информация, ако тя е грешна
 • можете да поискате вашата информация да бъде изтрита
 • имате право да бъдете заличен (изтрит) и нашата система да спре да използва вашата информация
 • можете да поискате да ограничите начините, по които ползваме вашата информация
 • можете да поискате от нас да спрем да използваме вашата лична информация, но само в някои случаи
 • имате право да отправите жалба към съответните контролни органи, които за република българия са комисията за защита на личните данни

колко дълго съхраняваме информацията ви

ние ще съхраняваме вашата информация за толкова време, колкото е необходимо, според целта на събирането на съответната информация и докогато разполагаме с вашето съгласие за обработване на информацията или  докогато е налице законово изискване за съхранение на информацията

5. бисквитки 
части от информация, прехвърлени на твърдия диск на вашия компютър от даден уеб сайт, са известни като „бисквитки“. те позволяват на нашия уебсайт да съхранява информация за вашите модели на сърфиране, правейки уебсайта по-полезен за вас. много от големите сайтове използват „бисквитки“. всъщност те често се използват в интернет, за да предлагат персонализирани услуги. повечето браузери са настроени автоматично да приемат бисквитки. всеки път, когато използвате нашия уебсайт, се осъществява достъп до „бисквитка“. по този начин можем да проследим използваните от вас функции, страниците и съдържанието, които виждате на уебсайта, за да персонализирате вашето преживяване.

използваме следните категории „бисквитки“ за нашия уебсайт:

строго необходими бисквитки

тези „бисквитки“ са от съществено значение за движението ви по нашия уебсайт и използването на неговите функции. информацията, събрана от тези „бисквитки“, се отнася до работата на нашия уебсайт – например скриптов език на уебсайта и символи за сигурност, поддържащи защитените зони на нашия уебсайт.

 

бисквитки за ефективност

тези „бисквитки“ събират анонимна информация за начина, по който използвате нашия уебсайт – например кои страници посещавате най-често, дали получавате съобщения за грешки и как сте стигнали до нашия уебсайт. информация, събрана от тези „бисквитки“, се използва само за подобряване на използването на нашия уебсайт и не ви идентифицира. тези „бисквитки“ понякога се поставят от доставчици на услуги за анализ на трафика от трети страни, като например google analytics.

функционални бисквитки

тези „бисквитки“ запомнят избора, който правите – например държавата, от която посещавате нашия уебсайт, вашия език и всички промени, които сте направили в размера на текста или други части от уебсайта, които можете да персонализирате, за да подобрите своето използване нашия уебсайт и да направите посещенията си по-удобни и приятни. информацията, която тези бисквитки събират, може да бъде анонимизирана и не може да се използва за проследяване на активността ви при сърфиране на други уебсайтове.

насочващи или рекламни бисквитки

тези „бисквитки“ събират информация за навиците ви за сърфиране, за да направят рекламата по-подходяща за вас и вашите интереси. те се използват и за ограничаване на броя показвания на реклама, както и за измерване на ефективността на рекламна кампания. бисквитките обикновено се поставят от рекламни мрежи на трети страни. те запомнят уебсайтовете, които посещавате и тази информация се споделя с други страни, като например рекламодатели.

моля, имайте предвид, че трети страни (включително рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като услуги за анализ на уеб трафик) също могат да използват „бисквитките“, върху които ние нямаме контрол. тези „бисквитки“ вероятно са „бисквитки“ за анализ/ефективност или „бисквитки“ за насочване.

използваме google analytics за информация как google обработва и събира информацията ви относно този продукт и как можете да откажете. молим, вижте на http://www.google.com/policies/privacy/partners

също така използваме google adsense, за да публикуваме реклами. когато преглеждате или кликвате върху реклама, ще бъде активирана „бисквитка“, която ще се насочи към други реклами и уебсайтове, които може да представляват интерес за вас. можете да се откажете от използването на тази „бисквитка“ като посетите страницата за рекламиране и поверителност на google.

можете да деактивирате поддръжката на „бисквитки“ в браузъра си, но бъдете наясно, че като го направите, ще загубите определени функции, които изискват „бисквитките“ да работят правилно. може да използваме информацията, събрана от „бисквитките“, за да ни предостави различни статистически данни, без да идентифицираме никого.

за повече информация относно управлението на „бисквитките“, моля, посетете www.allaboutcookies.orgили посетете www.youronlinechoices.com, където има допълнителна информация за поведенческата реклама и онлайн поверителността.

6. вашето съгласие

изпращайки ни лична информация, вие се съгласявате с условията за използване на лична информация, включени в тази декларация за поверителност. ние си запазваме правото да променяне или коригираме тази декларация за поверителност и ако го направим, ще публикуваме промените на тази страница. ваше задължение е да проверявате декларацията за поверителност всеки път, когато ни изпращате информация или направите поръчка. използването означава, че сте съгласни с такива промени.

в случай, че целите на обработка на информацията се променят, ние ще се свържем с вас възможно най-скоро и ще поискаме вашето съгласие, когато такова уведомление е свързано с нова или допълнителна цел на обработка.

7. маркетингови съобщения 

ние ви държим в течение с информация за нашите продукти и услуги, продукти и услуги на нашите филиали или други свързани лица, и продукти и услуги на трети страни по електронна поща, , ако дадете разрешение за това. можете да отмените разрешението си като се свържете с нас, както е описано по-долу.

 

8. използване на вашата лична информация, предоставена на други уебсайтове
ние не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на други уебсайтове, дори и ако сте посетили уебсайт на трета страна, използвайки връзки от нашия уебсайт.

препоръчваме да проверите правилата на всеки уебсайт, който посещавате и да се свържете със собственика или оператора на такъв сайт, ако имате притеснения или въпроси.